MENU

Description

การถ่ายทำเรื่องราวแบบเจาะลึกของทีม บุรีรัมย์ ROV

นำเสนอเรื่องราวแบบเจาะลึก ของผู้เข้าแข่งขันภายในทีม จะถ่ายทอดออกมาถึงอารมณ์ และอุปสรรคปัญหา ที่ต้องฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมาย ที่ตั้งไว้ แบบสรุปเข้มข้น เพื่อความน่าสนใจ และมีวิธีการถ่ายทำ ตัดต่อ ที่เข้าถึงอารมณ์ได้อย่างมากที่สุดในการรับชม

Services

Full Service 1-9 Ep.